ŽRK IZVIĐAČ

ADRESA:

TELEFON

EMAIL:

DVORANA:

KONTAKT OSOBA:

WEB:

TIM ID: Ž-3

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 19.02.2021.

ODOBRENO

Suspendovani Igrač

Licence su ažurirane 26.02.2021. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2020/21 do novog licenciranja