ŽRK GORAŽDE

ADRESA: ZAIMA IMAMOVIĆA BR.44

TELEFON: 061603811

EMAIL: zrk.go@bih.net.ba

DVORANA: MIRSAD HURIĆ

KONTAKT OSOBA: 

WEB: Ženski rukometni klub"Goražde"-Goražde

TIM ID: Ž-9

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 12.02.2021.

ODOBRENO

Suspendovani igrač

Licence su ažurirane 12.02.2021. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2020/21 do novog licenciranja