žrk goražde.jpg

ŽRK GORAŽDE

ADRESA: ZAIMA IMAMOVIĆA BR.44

TELEFON: 061603811

EMAIL: zrk.go@bih.net.ba

DVORANA: MIRSAD HURIĆ

KONTAKT OSOBA: 

WEB: Ženski rukometni klub"Goražde"-Goražde

TIM ID: Ž-9

qr zrk gorazde.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 12.02.2021.

ODOBRENO

Suspendovani igrač

Licence su ažurirane 05.03.2021. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2020/21 do novog licenciranja

IME I PREZIME
SLIKA
MATICNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Zečević Zoran
1408960170000
7
Trener
2020/21
Zejnilhodžić Amina
020800135003
25
Igrač
2020/21
Delić Anđela
2512996178232
25
Igrač
2020/21
Delić Tatjana
1910998178231
24
Igrač
2020/21
Sijerčić Emina
2907004135000
22
Igrač
2020/21
Sirbubalo Ena
03020051350008
14
Igrač
2020/21
Haris Fidahić
1601991130028
1
Trener
2020/21
Radojević Ana
2301995715136
23
Igrač
2020/21
Dizdarević Taiba
0806993158768
6
Igrač
2020/21
Safet Hajdarević
2511964130002
1
Službena osoba
2020/21
Sinan Ligata
1403984110007
2
Službena osoba
2020/21
Elvir Bijedić
1403977130000
3
Službena osoba
2020/21
Prutina Iris
1609980130000
4
Trener
2020/21
Semir Mirvić
2201989131543
5
Službeni predstavnik
2020/21
Tabaković Nejra
1505003135541
8
Igrač
2020/21
Efendić Aldijana
2510004135003
20
Igrač
2020/21
Muratspahić Lamija
0406004135003
21
Igrač
2020/21
Mujagić Amila
0111004135004
12
Igrač
2020/21
Barut Anera
1011998135007
1
Igrač
2020/21
Andrić Slađana
2407003176673
2
Igrač
2020/21
Hubjer Iman
1404003135540
3
Igrač
2020/21
Hubanić Amila
2702003135006
4
Igrač
2020/21
Išpanović Monika
0108993855001
5
Igrač
2020/21
Kostić Ena
2612998135004
7
Igrač
2020/21
Briga Amira
1404004135005
10
Igrač
2020/21
Balić Azra
0710000135000
11
Igrač
2020/21
Adžem Azra
1204004135014
13
Igrač
2020/21
Borčak Lamija
1406994178512
19
Igrač
2020/21
Perla Ismihana
0504001135013
18
Igrač
2020/21
Perković Meri
2109004178415
9
Igrač
2020/21
Oputar Amina
1007996135010
15
Igrač
2020/21
Muratspahić Nejla
1601001135004
16
Igrač
2020/21
Muratspahić Džejla
1601001135004
17
Igrač
2020/21