žrk dubica.jpg

ŽRK DUBICA

ADRESA:

TELEFON

EMAIL:

DVORANA:

KONTAKT OSOBA:

WEB:

TIM ID: Ž-3

qr zrk dubica.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 28.02.2020.

IME I PREZIME
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
SEZONA
SLIKA
Grbić Nina
1312005106465
508
2019/20
Vučen Martina
1902005166958
506
2019/20
Dragana Stojnić
6120001106460
230
2019/20
Sara Majkić
1903001166941
231
2019/20
Marijana Đenadija
901000165007
233
2019/20
Danijela Misirača
0902003166949
234
2019/20
Milica Kondić
2402003166943
235
2019/20
Dragana Kremenović
0808998166958
236
2019/20
Isidora Kršić
3101000128580
237
2019/20
Sara Barudžija
2003004166945
238
2019/20
Milica Grbić
1705005166958
239
2019/20
Jovana Babić
2101006165026
241
2019/20
Slađana Milanković
1107004165007
242
2019/20
Ema Majkić
0505004166943
243
2019/20
Vanja Maksimović
0801004166943
244
2019/20
Sasa Ilić
3008973161948
Službeni predstavnik LB:1
2019/20
Jovica Šuman
3007976161942
Službeni predstavnik LB:2
2019/20
Boris Suvajac
2612984190002
Trenet LB: 3
2019/20

ODOBRENO

Suspendovani igrač

Licence su ažurirane 06.03.2020. i prestavljaju konačne licence za jesenji dio sezone do novog licenciranja