RK VOGOŠĆA

ADRESA: OMLADINSKA BR:8

TELEFON: 061 227 900, 062 858 624, 061 837 856,

EMAIL: rk.vogosca@yahoo.com

DVORANA:SD AMEL BEČKOVIĆ

KONTAKT OSOBA: PREDSJEDNIK (FETAH KADRIĆ)​

WEB: www.rkvogosca-poljinehills.ba

TIM ID: M-7

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirani 12.02.2021.

ODOBRENO

Licence su ažurirane 12.02.2021. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2020/21 do novog licenciranja