ODOBRENO

MRK SLOGA GV-U

ADRESA:Ridžalev Sokak bb

TELEFON: 062981826

EMAIL:mrksloga@hotmail.com

DVORANA:Sportska dvorana "Gornji Vakuf-Uskoplje"

KONTAKT OSOBA:

WEB:https://www.facebook.com/mrkslogagvu

TIM ID: M-14

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 19.02.2021.

Suspendovani igrač

Licence su ažurirane 20.02.2021. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2020/21 do novog licenciranja