rk sloga gvu.jpg

ODOBRENO

MRK SLOGA GV-U

ADRESA:Ridžalev Sokak bb

TELEFON: 062981826

EMAIL:mrksloga@hotmail.com

DVORANA:Sportska dvorana "Gornji Vakuf-Uskoplje"

KONTAKT OSOBA:

WEB:https://www.facebook.com/mrkslogagvu

TIM ID: M-14

qr rk sloga gvu.png

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirano 19.02.2021.

Suspendovani igrač

Licence su ažurirane 20.02.2021. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2020/21 do novog licenciranja

IME I PREZIME
SLIKA
MATIČNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Aleksandar Rasosavljević
0409964770021
1
Trener
2020/21
Šaravanja Marijan
0508999150652
10
Igrač
2020/21
Simić Božidar
1406997220013
11
Igrač
2020/21
Halebić Anes
2007994150024,
12
Igrač
2020/21
Demirović Ajdin
2503991190049,
13
Igrač
2020/21
Dedić Amer
103989190095,
14
Igrač
2020/21
Pokvić Mesud
2909992191983,
15
Igrač
2020/21
Gudić Adem
1407001193038,
16
Igrač
2020/21
Demirović Mirza
2701003190035,
17
Igrač
2020/21
Demirović Amer
0810002192162
18
Igrač
2020/21
Štrkalj Robert
2109004102001
19
Igrač
2020/21
Demirović Berzad
103995193055,
2
Igrač
2020/21
Smoljić Veliša
1407985190042
2
Pomoćni trener
2020/21
Čaber Alen
0910994191264
20
Igrač
2020/21
Uljarević Radovan
2403996153996
21
Igrač
2020/21
Hadžić Ejub
1907004191268
22
Igrač
2020/21
Boškić Branko
2309004193030
23
Igrač
2020/21
Bodrušić Ivano
2201005140016
24
Igrač
2020/21
Destanović Selmir
0610003193597
25
Igrač
2020/21
Čaluk Haris
0707004193039
26
Igrač
2020/21
Leković Božidar
0401991250020
27
Igrač
2020/21
Kaiumov Rashit
Broj pasoša: 7859350
28
Igrač
2020/21
Hadžiabdić Mehmed
1809976191983
3
Pomoćni trener
2020/21
Spahić Selvedin
1711984191976,
3
Igrač
2020/21
Dedic Ervin
0203981191976
4
Službeni predstavnik
2020/21
Gekić Edin
3108987193049
5
Igrač
2020/21
Demirović Semir
2111986193034
5
Službeni predstavnik
2020/21
Telalović Adnan
6
Službena osoba
2020/21
Biljaka Goran
612983193055,
7
Igrač
2020/21
Mavrković Akif
7
Službena osoba
2020/21
Čalkić Almir
8
Službena osoba
2020/21