IME I PREZIME
MATICNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
Broj dresa
Damir Kadrić
0301001190067
13
Igrač
Dželilović Edvin
3006003180696,
11
Igrač
Živanov Dušan
0909995870264
8
Igrač
Fahrudin Hadžihasanović
2511003180699
16
Igrač
Mehmedović Omer
1902000122146,
5
Igrač
Denis Mehmedović
0907004122149
15
Igrač
Darko Ilić
0603984170048
17
Igrač
Bosić Boris
0902995120003,
3
Igrač
Šuša Adis
1604002180010,
9
Igrač
Halil Šahdanović
1910993181951
2
Igrač
Džinović Adi
1202994181942,
6
Igrač
Mile Čuzović.
2801997290038
4
Igrač
Mile Čuzović.
2801997290038
4
Igrač
Bosić Đorđe
0209996120003,
1
Igrač
Jasmin Hušić
2304996110008
14
Igrač
Halil Šahdanović
1910993181951
2
Igrač
Aleksa Radičević
1211998270027
18
Igrač
Mirsad Gopo
3003960122151
7
Pomoćni trener
Nihad Čehajić
0406976122166
3
Službeni predstavnik
Zajim Kujundžić
1608962122150
5
Službeni predstavnik
Nedim Musić
0711971122157
4
Službeni predstavnik
Midhat Mujačić
2508961120048
1
Službeni predstavnik
Mulahalilović Amir
0208985122156
9
Službeni predstavnik
Selmir Ibrahimović
1509998180019
2
Službeni predstavnik, Fizioterapeut
Damir Doborac
0510980181942
6
Trener