RK GRAČANICA

ADRESA:Ul. 111 Gračaničke brigade , 75320 Gračanica

TELEFON: 0603317214

EMAIL:mrkgracanica@hotmail.com

DVORANA:Sportska dvorana "Luke" Gračanica

KONTAKT OSOBA:

WEB:www.rkgracanica.ba

TIM ID: M-8

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirani 12.02.2021.

ODOBRENO

Licence su ažurirane 12.02.2020. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone do novog licenciranja