rk gracanica.jpg

RK GRAČANICA

ADRESA:Ul. 111 Gračaničke brigade , 75320 Gračanica

TELEFON: 0603317214

EMAIL:mrkgracanica@hotmail.com

DVORANA:Sportska dvorana "Luke" Gračanica

KONTAKT OSOBA:

WEB:www.rkgracanica.ba

TIM ID: M-8

rk gracaniu qr code.jpg

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P  tipke na tastaturi

Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača

ažurirani 12.02.2021.

ODOBRENO

Licence su ažurirane 12.02.2020. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone do novog licenciranja

IME I PREZIME
SLIKA
MATICNI BROJ
BROJ LICENCE
POZICIJA
SEZONA
SUSPENZIJA
Damir Kadrić
0301001190067
13
Igrač
2020/21
Dželilović Edvin
3006003180696,
11
Igrač
2020/21
Živanov Dušan
0909995870264
8
Igrač
2020/21
Fahrudin Hadžihasanović
2511003180699
16
Igrač
2020/21
Mehmedović Omer
1902000122146,
5
Igrač
2020/21
Musić Azer
1211002180000,
12
Igrač
2020/21
Džinović Adi
1202994181942,
6
Igrač
2020/21
Halil Šahdanović
1910993181951
2
Igrač
2020/21
Denis Mehmedović
0907004122149
15
Igrač
2020/21
Mehmedčehajić Adi
2006001180024
7
Igrač
2020/21
Darko Ilić
0603984170048
17
Igrač
2020/21
Bosić Boris
0902995120003,
3
Igrač
2020/21
Šuša Adis
1604002180010,
9
Igrač
2020/21
Mile Čuzović.
2801997290038
4
Igrač
2020/21
Bosić Đorđe
0209996120003,
1
Igrač
2020/21
Jasmin Hušić
2304996110008
14
Igrač
2020/21
Aleksa Radičević
1211998270027
18
Igrač
2020/21
Mirsad Gopo
3003960122151
7
Pomoćni trener
2020/21
Nihad Čehajić
0406976122166
3
Službeni predstavnik
2020/21
Zajim Kujundžić
1608962122150
5
Službeni predstavnik
2020/21
Nedim Musić
0711971122157
4
Službeni predstavnik
2020/21
Midhat Mujačić
2508961120048
1
Službeni predstavnik
2020/21
Mulahalilović Amir
0208985122156
9
Službeni predstavnik
2020/21
Selmir Ibrahimović
1509998180019
2
Službeni predstavnik, Fizioterapeut
2020/21
Damir Doborac
0510980181942
6
Trener
2020/21